Lys og indeklima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FÅ STYR PÅ INDEKLIMAET

Det rette lys, den gode ventilation og rumtemperatur er med til at sikre et gode indeklima og et sundt arbejdsmiljø. Spørg os om de løsninger, der giver værdi for pengene.

Luft og varmepumpe

Klik her
Varmepumpen cirkulerer luften i huset, hvilket giver en jævn varmefordeling og de indbyggede filtre opsamler støvpartikler i luften. Et godt indeklima i boligen betyder bedre komfort for hele familien, ikke mindst for allergikere.

Hvad er en varmepumpe?

Klik her
En varmepumpe tager energi fra omgivelserne og flytter det til husets opvarmningssystem. Det betyder, at pumpen tager varme fra luften eller jorden og overfører den til f.eks. jeres radiatorer, gulvvarme eller kan blæse den direkte ind som varm luft. En varmepumpes proces svarer meget til den der foregår i et køleskab – dog med omvendt fortegn, så den tilfører varme ind dit hus, i stedet for at køle.

Tilskud til varmepumper

Klik her
Man kan søge om tilskud til en nye varmepumpe hos energiselskaberne. Energiselskaberne er forpligtet til at hjælpe med at reducere danskernes energiforbrug. Du bestemmer selv hvor og hos hvem, du vil søge, da tilskuddet ikke afhænger af, hvor du får dit el fra normalt. Vær opmærksom på at tilskuddet kan variere alt efter energiselskabet samt hvilken rådgivning, de tilbyder. Så forhør dig inden du søger.

Ventilationssystemer

Alt for mange danskere lever med ventilatorer, der ikke fungerer optimalt, fordi de er monteret forkert, eller fordi ventilatoren ikke egner sig til opgaven. Vi hjælper jer med at finde den rette løsning til jer, så I får det bedst mulige indeklima.

Visse ventilatorer monteret på ventilationskanal udsuger ikke den krævede luftmængde. Årsagen er, at tryktabet i kanalen og ventilatorens modtryksydelse ikke passer sammen.

De oftest anvendte ventilatorer med en diameter på 100mm er af typen aksial (trækker luften parallelt forbi motorakslen) og yder typisk fra 85-95 kubikmeter i timen.

Ventilationssystemer

Disse ventilatorer har oftest en udmærket luftkapacitet, men en meget begrænset modtryksydelse og er derfor uegnede til udsugning via kanalstreng længere end 1-2 meter glat kanal. Helt galt bliver det, hvis der på kanalstrengen er retningsskift, f.eks. bøjninger, eller der anvendes fleksible slanger, som giver et tryktab mange gange større end glatte rør.

Aksial ventilatorer er derfor som hovedregel kun egnede til udsugning direkte gennem ydermur, eller meget korte kanaler uden retningsskift. Ved længere kanaler bør man vælge en ventilator af typen centrifugal (der rotere luften). Forhold som nøje bør overvejes inden valget træffes:

  • Hvilke lovkrav til udsugning gælder for projektet?
  • Hvor skal ventilatoren monteres? (loft eller væg)
  • Hvis loftmontering, hvilken kanaldimension og hvor lang er kanalen?
  • Hvilken type kanal tænkes anvendt?
  • Hvor stort er tryktabet i kanalen? (benævnt Pascal eller mm vandsøjle).
  • Er der retningsskift på kanalen? (bøjninger, etc.)
  • Er der overensstemmelse mellem tryktabet i kanalen og ventilatorens modtryksydelse?
  • Overholder den udsugede luftmængde efter tryktabet i kanalen lovkravene?
Scroll to Top