Varmepumper og ventilationer

Vi leverer og installerer i hele Storkøbenhavn!

Få styr på indeklimaet

Kontakt ApS hjælper med indeklimaet i hele Storkøbenhavn.

Luft og varmepumpe

Varmepumpen cirkulerer luften i huset, hvilket giver en jævn varmefordeling og de indbyggede filtre opsamler støvpartikler i luften. Et godt indeklima i boligen betyder bedre komfort for hele familien, ikke mindst for allergikere.

Hvad er en varmepumpe?
En varmepumpe tager energi fra omgivelserne og flytter det til husets opvarmningssystem. Det betyder, at pumpen tager varme fra luften eller jorden og overfører den til f.eks. jeres radiatorer, gulvvarme eller kan blæse den direkte ind som varm luft. En varmepumpes proces svarer meget til den der foregår i et køleskab – dog med omvendt fortegn, så den tilfører varme ind dit hus, i stedet for at køle.

Tilskud til varmepumper
Man kan søge om tilskud til en nye varmepumpe hos energiselskaberne. Energiselskaberne er forpligtet til at hjælpe med at reducere danskernes energiforbrug. Du bestemmer selv hvor og hos hvem, du vil søge, da tilskuddet ikke afhænger af, hvor du får dit el fra normalt. Vær opmærksom på at tilskuddet kan variere alt efter energiselskabet samt hvilken rådgivning, de tilbyder. Så forhør dig inden du søger.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud enten ved at udfylde formularen eller ved at ringe på telefon 43531734.

Ventilationssystemer

Alt for mange danskere lever med ventilatorer, der ikke fungerer optimalt, fordi de er monteret forkert, eller fordi ventilatoren ikke egner sig til opgaven. Vi hjælper jer med at finde den rette løsning til jer, så I får det bedst mulige indeklima.

Visse ventilatorer monteret på ventilationskanal udsuger ikke den krævede luftmængde. Årsagen er, at tryktabet i kanalen og ventilatorens modtryksydelse ikke passer sammen.

De oftest anvendte ventilatorer med en diameter på 100mm er af typen aksial (trækker luften parallelt forbi motorakslen) og yder typisk fra 85-95 kubikmeter i timen.

Disse ventilatorer har oftest en udmærket luftkapacitet, men en meget begrænset modtryksydelse og er derfor uegnede til udsugning via kanalstreng længere end 1-2 meter glat kanal. Helt galt bliver det, hvis der på kanalstrengen er retningsskift, f.eks. bøjninger, eller der anvendes fleksible slanger, som giver et tryktab mange gange større end glatte rør.

Aksial ventilatorer er derfor som hovedregel kun egnede til udsugning direkte gennem ydermur, eller meget korte kanaler uden retningsskift. Ved længere kanaler bør man vælge en ventilator af typen centrifugal (der rotere luften). Forhold som nøje bør overvejes inden valget træffes:

  • Hvilke lovkrav til udsugning gælder for projektet?
  • Hvor skal ventilatoren monteres? (loft eller væg)
  • Hvis loftmontering, hvilken kanaldimension og hvor lang er kanalen?
  • Hvilken type kanal tænkes anvendt?
  • Hvor stort er tryktabet i kanalen? (benævnt Pascal eller mm vandsøjle).
  • Er der retningsskift på kanalen? (bøjninger, etc.)
  • Er der overensstemmelse mellem tryktabet i kanalen og ventilatorens modtryksydelse?
  • Overholder den udsugede luftmængde efter tryktabet i kanalen lovkravene?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud enten ved at udfylde formularen eller ved at ringe på telefon 43531734.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på din el-opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vores certificeringer

Vi efteruddanner og certificerer løbende vores medarbejdere – til jeres og vores tryghed!